't Smidshuys

huiselijk vergaderen op historische locatie

Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de vergaderruimte die door ‘t Smidshuys wordt verhuurd.

Definities

Huurder: degene die de vergaderlocatie huurt.

Verhuurder: degene die de vergaderlocatie verhuurd.

Algemeen

 1. De huurder mag uitsluitend gebruik maken van de vergaderlocatie gedurende de overeengekomen huurperiode.
 2. De verantwoordelijkheid voor het gebruik van de accommodatie en derden ligt bij de huurder van de vergaderlocatie. De huurder dient naast aanwezig te zijn bij het gebruik van de accommodatie, deze ook op de juiste manier achter te laten.
 3. De huurder is niet bevoegd haar recht tot medegebruik over te dragen aan derden.
 4. De vergaderlocatie die gehuurd wordt, dient uitsluitend gebruikt te worden voor zakelijk activiteiten.
 5. Verhuur van de vergaderlocatie geschiedt op eigen risico en verantwoordelijkheid van de huurder.
 6. Bij verhuur van de vergaderlocatie draagt de huurder verantwoordelijkheid voor het tegengaan van overlast.
 7. Bij overlast heeft de verhuurder het recht om de overeengekomen huurafspraken per direct te beëindigen.
 8. Personen die de orde verstoren, de veiligheid van zichzelf of derden in gevaar brengen of handelen in strijd met één of meer voorwaarden zullen door de verhuurder worden verwijderd uit het bedrijfspand.
 9. Het is niet toegestaan om voedsel en drank te nuttigen in de vergaderlocatie, met uitzondering van hetgeen door huurder bij verhuurder is aangevraagd en door verhuurder is geleverd.
 10. Roken is niet toegestaan in de vergaderlocatie. Roken uitsluitend in de tuin.
 11. De huurder dient de vergaderlocatie op dezelfde manier achter te laten zoals de verhuurder de locatie heeft opgeleverd.
 12. Het is de huurder verboden de vergaderlocatie te gebruiken voor zaken die in strijd zijn met wet en regelgeving en / of zaken die met het oog op redelijkheid of zedelijkheid als “ongepast” kunnen worden beschouwd. Bij twijfel dient de huurder voor het aangaan van een huurovereenkomst de verhuurder op de hoogte te brengen van zijn bedoeling. Indien de verhuurder vooraf niet is geraadpleegd en besluit de huur per direct op te zeggen, zal er geen restitutie plaatsvinden van reeds betaalde huur c.q. dient het overeengekomen totaalbedrag terstond te worden voldaan.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering van reeds afgesproken data gelden de volgende voorwaarden:

1. Tot 1 week voor aanvang kan de afspraak kosteloos geannuleerd worden.

2. Korter dan 3 dagen voor de afgesproken datum wordt aan de huurder 50% van het overeengekomen totaalbedrag doorberekend.

3. Annuleren dient persoonlijk of telefonisch (niet via sms of e-mail) tijdens kantoortijden van ’t Smidshuys te gebeuren.

Aansprakelijkheid

 1. De huurder is aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan de vergaderlocatie en inventaris die veroorzaakt is door de huurder of derden; die door de huurder toegang hebben gekregen tot de vergaderlocatie gedurende de huur van de vergaderlocatie.
 2. De huurder is aansprakelijk voor alle schade toegebracht door ontvreemding van inventaris van de vergaderlocatie veroorzaakt door de huurder of door derden; die door de huurder toegang hebben gekregen tot de vergaderlocatie gedurende de huur van de vergaderlocatie.

Op alle geschillen tussen de huurder en ‘t Smidshuys is het Nederlandse recht van toepassing.